Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Plus Restrukturyzacje - kancelaria restrukturyzacyjna

Zachowaj firmę
Ochroń majątek

Pomagamy przedsiębiorcom w trudnych sytuacjach finansowych. Restrukturyzacja pozwala odzyskać płynność finansową, ochronić majątek i osiągnąć porozumienie z wierzycielami

Wyprowadzamy
z problemów finansowych

Tylko restrukturyzacja jest realnym instrumentem dzięki, któremu przedsiębiorstwo może przezwyciężyć  finansowy kryzys. Tysiące firm skorzystało z tej możliwości.

1/
O nas
Wiemy jak ważny dla przedsiębiorcy jest czas

Jako Kancelaria restrukturyzacyjna jesteśmy po to, aby wspierać biznes w trudnych chwilach. Wieloletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami nauczyło nas, że firmy i ich właściciele lub zarządy potrzebują takiego wsparcia nie tylko wtedy, gdy biznes porusza się właściwym torem, ale także gdy z tych torów zboczył. Dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązania, doradztwo i pomoc prawną dla firm w kryzysie. Pomoc nie tylko z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, ale prawa gospodarczego w ogóle.

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązania które oferujemy były zawsze właściwie skrojone. Trzeba pamiętać, że nie tylko wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, czy szybkość działania może mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia oczekiwanego celu. Może bowiem być i tak, że postępowanie restrukturyzacyjne nie będzie dobrym wyborem, a wtedy konieczne może być rozważenie alternatywnych ścieżek wyjścia z finansowych kłopotów.

Rzetelna analiza sprawy i rzetelne przedstawienie pochodzących z niej wniosków, to klucz do sukcesu naszej Kancelarii prawa restrukturyzacyjnego, a przez to satysfakcji naszych Klientów. Taki sposób postępowania nas charakteryzuje i tylko tak chcemy wspierać naszych Klientów.

Nasze artykuły
Blog

Restrukturyzacja - jak możemy Ci pomóc?

Naszym głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością. Dzięki wsparciu doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego mogą odzyskać stabilność finansową, ochronić majątek i osiągnąć porozumienie z wierzycielami.  Porozumienie z wierzycielami to tak zwany układ, który jest efektem skutecznie przeprowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Po jego zawarciu restrukturyzacja się kończy, a przedsiębiorca wchodzi w fazę wykonywania układu, czyli realizacji zawartego z wierzycielami porozumienia.

Restrukturyzacja pociąga za sobą zmianę i reorganizację prowadzonego biznesu. Postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się z mniejszym lub większym zaangażowaniem sądu. Sąd jest tutaj swego rodzaju gwarantem tego, aby nie dochodziło do prawnych nadużyć, a interesy uczestników postępowania tj. przede wszystkim wierzycieli zostały w należyty sposób uwzględnione. W najpopularniejszym obecnie postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest postępowanie o zatwierdzenie układu, rola sądu sprowadzona jest do minimum – sąd bowiem pojawia się dopiero na etapie zatwierdzenia zawartego z wierzycielami układu.  Można więc powiedzieć, że zatwierdzenie układu przez sąd to swoista „kropka nad i” całego postępowania.

Organem pozasądowym postępowania jest wspomniany doradca restrukturyzacyjny, który w zależności od rodzaju postępowania ma inne, prawem określone obowiązki. W zależności także od rodzaju postępowania, doradca restrukturyzacyjny występuje w tym postępowaniu jako nadzorca układu, albo nadzorca sądowy, albo zarządca.

Dlaczego my?

Dlaczego PLUS Restrukturyzacje?

Pracujemy szybko

Wiemy jak ważny dla przedsiębiorcy w kryzysie jest czas. Restrukturyzacja jeśli ma być skuteczna powinna być wdrożona tak jak szybko, jak to jest możliwe. Sprawne zidentyfikowanie problemu i uruchomienie odpowiednich rozwiązań, z większą szanse na powodzenie restrukturyzacji.

Rzetelnie informujemy i wyjaśniamy

Klarowność i uczciwość komunikatu, to dla nas niezwykle istotny fundament w budowaniu relacji z naszymi Klientami. Zawsze rzetelnie informujemy Klientów nie tylko o zaletach restrukturyzacji, ale też o ewentualnych mankamentach z jakimi należy się liczyć.

Jesteśmy doświadczonymi prawnikami

Wieloletnia praca w obszarze prawa gospodarczego i obsługi prawnej firm, daje nam nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną przewagę. Zgodnie z przepisami nie każdy doradca restrukturyzacyjny musi być prawnikiem. Naszym zdaniem powinien nim być.

Sięgamy po rozwiązania niestandardowe

Złożoność niektórych struktur biznesowych wymaga holistycznego, całościowego podejścia. Prawo restrukturyzacyjne ustanawia proceduralne ramy działania, nie ogranicza jednak sposobów restrukturyzacji. Dlatego sięgamy po działania nieszablonowe.

Formularz
Skontaktuj się z nami

Kancelaria Restrukturyzacyjna Katowice. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pn-pt 8-16

KRS 0000807869 / NIP 9542808625 / REGON 384581195

Kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw w kryzysie
– dla firm niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością.

#Doradca restrukturyzacyjny #Doradztwo restrukturyzacyjne
#Doradca restrukturyzacyjny Katowice #Kancelaria restrukturyzacyjna Katowice
#Restrukturyzacja firm #Restrukturyzacja przedsiębiorstw
#Postępowanie restrukturyzacyjne #niewypłacalność

Napisz do nas

Poszukujesz pomocy w restrukturyzacji? Interesuje Cię postępowanie o zatwierdzenie układu? Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą, omówimy problem i wybierzemy dogodny termin i formę spotkania.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przeze mnie adres e-mail w treści formularza kontaktowego. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Plus Restrukturyzacje spółka z o.o., są zawarte w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

  FAQ

  Co warto wiedzieć o restrukturyzacji ?

  Dla kogo jest restrukturyzacja?

  Restrukturyzacja jest uruchamiana w przedsiębiorstwie dłużników, którzy są niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością, w celu ochrony obecnych i przyszłych wierzycieli.

  Prawo restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dążą do uniknięcia upadłości i szybko reagują na powstanie stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Tak więc co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne jest skierowane do podmiotów zadłużonych, mających perspektywę odzyskania płynności finansowej i w dalszym ciągu posiadających (lub mających możliwość ich uzyskania) zdolność restrukturyzacyjną.

  Restrukturyzacji może podlegać przedsiębiorca, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń.

  Jaki jest cel restrukturyzacji?

  Celem restrukturyzacji jest przywrócenie płynności finansowej oraz zapewnienie dłużnikowi możliwości kontynuowania działalności gospodarczej i konkurowania na rynku. Poprzez restrukturyzację, dłużnik może renegocjować warunki spłaty z wierzycielami, zmniejszyć zadłużenie, a także uniknąć upadłości.

  Efektem restrukturyzacji jest tzw. układ czy porozumienie z wierzycielami ustalające zasady spłaty ich wierzytelności. W rezultacie można powiedzieć, że restrukturyzacja ma na celu ochronę interesów zarówno dłużnika, jak i wierzycieli.

  Co to jest układ w restrukturyzacji?

  Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym to rodzaj ugody zawieranej pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Jest to kluczowy element procesu restrukturyzacji, który ma na celu uniknięcie upadłości przedsiębiorcy. Restrukturyzacja zasadniczo kończy się układem. Do jego zawarcia konieczna jest więc zgoda wierzycieli.

  Wierzyciele udzielają zgody na zaproponowane przez dłużnika zasady spłaty ich zobowiązań, głosując za lub przeciw propozycjom układowym przedstawionym przez dłużnika.

  Dłużnik może tutaj zaproponować, przykładowo:
  • odroczenie terminu spłaty;
  • rozłożenie na raty;
  • umorzenie w całości lub części;
  • konwersje na udziały lub akcje.
  Co ważne propozycje układowe mogą się z sobą łączyć.

  Co to są propozycje układowe?

  W największym uproszczeniu są to zaproponowane przez dłużnika (ale może takie propozycje złożyć także np. wierzyciel posiadający wystarczająco dużą wierzytelność) zasady uregulowania jego zobowiązań pieniężnych.

  Prawo restrukturyzacyjne wymienia przykładowo, że dłużnik może w ramach propozycji zaproponować wierzycielom odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, czy umorzenie zobowiązań. Jednakże otwarty katalog propozycji układowych nie oznacza, że wszystkie możliwe sposoby restrukturyzacji zobowiązań są dozwolone.

  Przede wszystkim propozycje układowe muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Ponadto, prawo restrukturyzacyjne samo w sobie ogranicza zakres niektórych zobowiązań, takich jak wierzytelności pracownicze czy wierzytelności wobec ZUS. Ostatecznie sąd dokonuje oceny możliwości wykonania układu w trakcie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

  Propozycje układowe powinny uwzględniać możliwość akceptacji przez kwalifikowaną większość wierzycieli i realne perspektywy spłaty zobowiązań przez dłużnika.

  Czy restrukturyzacja to upadłość?

  To zupełnie inne postępowania, którym przyświeca zupełnie inny cel. Postępowanie restrukturyzacyjne reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja, a upadłość to dwa różne podejścia do sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

  Celem restrukturyzacji, jest uzdrowienie firmy, spłata zobowiązań na zasadach wynegocjowanych z wierzycielami. Skierowana jest zarówno do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, jak i tych, którzy już są niewypłacalni. Przedsiębiorca przeprowadza restrukturyzację w sytuacji, gdy chce uniknąć ogłoszenia upadłości. Restrukturyzacja może pomóc w uratowaniu przedsiębiorstwa i zapobieżeniu upadłości.

  Zupełnie inaczej rzecz się ma w przypadku upadłości przedsiębiorstwa. Procedurę te reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.
  Obecnie upadłość prowadzi do likwidacji firmy i spłaty zobowiązań z majątku firmy (upłynnienia tj. wyprzedania jej aktywów). Skierowana jest wyłącznie do dłużników, którzy są niewypłacalni. Upadłość jest ogłaszana w momencie, gdy przedsiębiorca stał się niewypłacalny. Ustawa ta jednocześnie ustanawia domniemania, pozwalające przyjąć na powstanie u dłużnika stanu niewypłacalności. Upadłość więc zawsze kończy działalność przedsiębiorstwa, a wierzyciele otrzymują spłatę z majątku firmy. Ustawa ustala przy tym zasady spłaty wierzycieli z majątku firmy, wskazując jednak, że w pierwszej kolejności z majątku tego pokrywa się koszty postępowania.

  W skrócie, restrukturyzacja ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa, podczas gdy upadłość prowadzi do jego likwidacji.

  Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

  Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z procedur restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi stabilizację sytuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa. W ramach tego postępowania dłużnik może zachować swoje przedsiębiorstwo i jednocześnie wynegocjować z wierzycielami lepsze warunki spłaty swoich zobowiązań. Procedura ta jest najprostszą, najszybszą i najtańszą spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Nie stanowi ona postępowania sądowego, a udział sądu jest minimalny – sprowadza się do zatwierdzenia już gotowego układu. W celu jego przeprowadzenia dłużnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który można powiedzieć, prowadzi dłużnika za rękę przez cały proces restrukturyzacji. Kluczowym elementem jest więc efektywność działań doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję określoną przez ustawę jako nadzorca układu.

  Dłużnik wraz z doradcą przygotowują i przekazują wierzycielom propozycje warunków spłaty (warunki restrukturyzacji), uwzględniając możliwość odroczenia spłaty, rozłożenia długu na raty, jego redukcji czy zmiany zabezpieczeń wierzytelności.

  Skuteczność tego postępowania zależy od umiejętności współpracy dłużnika i nadzorcy z wierzycielami oraz od zdolności przekonania ich do racjonalności i skuteczności przedstawionego planu spłaty zobowiązań dłużnika.

  Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

  Doradca restrukturyzacyjny to zawód regulowany, który świadczy profesjonalne usługi na gruncie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Osoba posiadająca stosowną licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości pełni różnorakie funkcje w toku tzw. postępowań restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniu upadłościowym.

  W zależności od rodzaju postępowania doradca restrukturyzacyjny jest więc albo nadzorcą sądowym albo nadzorcą układu, zarządcą, a w postępowaniu upadłościowym – syndykiem. Przed wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne mieliśmy więc do czynienia z zawodem syndyka.

  Dziś z uwagi na rozbudowanie zasad restrukturyzacji i ujęcia całego procesu w odrębnej ustawie (wyeliminowanie postępowania naprawczego z postepowań upadłościowych) doradca restrukturyzacyjny ma dużo bardziej rozbudowany zakres kompetencji. Doradca restrukturyzacyjny jest specjalistą zarządzania kryzysowego, swoistym menadżerem podmiotu w kłopotach finansowych i wolnym zawodem.

  Posiadanie wykształcenia prawniczego nie jest konieczną przesłanką uzyskania licencji, jakkolwiek w mojej ocenie z uwagi na skomplikowanie całej procedury, posiadanie takiego wykształcenia jest wysoce pożądane.