Day

21 kwietnia, 2023
Spis wierzytelności jest jednym z kilku podstawowych oraz jednym z kluczowych dokumentów sporządzanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Spis wierzytelności sporządza nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym, a także zarządca w postępowaniu sanacyjnym. Można więc powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych,...
Read More