Day

5 maja, 2023
Definicję planu restrukturyzacyjnego trzeba zasadniczo zbudować sobie samodzielnie. Ustawa prawo restrukturyzacyjne nie definiuje tego jednego z podstawowych dokumentów, sporządzanych w tym postępowaniu. Można więc powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, który opisuje strategię oraz działania jakie firma, organizacja zamierza podjąć celem poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększenia rentowności,  odpowiedzi na zmieniające się...
Read More