Day

5 września, 2023
odsetki a postępowanie restrukturyzacyjne
Przedsiębiorcy niewypłacalni jak i ci, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, mogą podjąć próbę ratowania swojej firmy składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub inicjując postępowanie o zatwierdzenie układu.
Read More