Day

14 września, 2023
Składki ZUS a restrukturyzacja
Przedsiębiorcy przystępując do restrukturyzacji poddają jej nie tylko swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych i kontrahentów. Postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje również, a często przede wszystkim, zobowiązania publicznoprawne. A pośród nich szczególnie traktowane są zobowiązania wobec ZUS.
Read More