Day

7 listopada, 2023
Głosowanie w KRZ przez pełnomocnika
Postępowanie o zatwierdzenie układu (tzw. PZU) cieszy się obecnie największą popularnością. W ramach tego postępowania prowadzona jest restrukturyzacja małych podmiotów, ale i większych przedsiębiorstw. Efektem postępowania powinien być zawarty układu z wierzycielami. Nad tym zaś układem wierzyciele głosują. Głosy zaś oddają za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych tzw. KRZ.  Praktyka postępowania pokazuje, że ten sposób głosowania nastręcza wierzycielom poważne trudności...
Read More