Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Plus Restrukturyzacje - kancelaria restrukturyzacyjna

Działający od 1 grudnia 2021 roku system KRZ, w którym prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe, w dalszym ciągu nie doczekał się tzw. modułu głosowania (stan na 21 kwietnia 2024 roku). Oznacza to dokładnie tyle, że metoda głosowania, którą obecnie wszyscy my tj. doradcy restrukturyzacyjni, dłużnicy i wierzyciele praktykujemy w postępowaniu o zatwierdzenie układu, to metoda polegająca na tym, że:

 1. doradca restrukturyzacyjny rozsyła karty do głosowania do wierzycieli w tradycyjnej wersji papierowej,
 2. wierzyciel ma za zadanie zeskanować taką kartę , a następnie podpisać ją podpisem elektronicznym tj. profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 3. wierzyciel po takim podpisaniu karty do głosowania ma za zadanie umieścić ją w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Ponieważ w dalszym ciągu głosowanie w systemie KRZ nastręcza wiele trudności, także pełnomocnikom profesjonalnym, poniżej przedstawiam instrukcję głosowania w KRZ dla wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Jest to wyraźny problem dla wierzycieli i niejednokrotnie  kontaktują Oni się z nasza Kancelarią w trakcie procedury głosowania i w trybie rzeczywistym tłumaczymy zawiłości systemu KRZ. Chodzi przecież o to, aby układ odzwierciedlał możliwie najpełniej wolę i interes wierzycieli.

Jak głosować w KRZ - instrukcja głosowania w systemie KRZ dla wierzyciela.

Głosowanie w KRZ przez wierzyciela to proces, który po tym jak już uda nam się to zrobić pierwszy raz, okazuje się dość prostą czynności. Niemniej wyraźna nieintuicyjność i dość osobliwie jego cechy mogą po prostu wkurzyć – zwłaszcza, gdy robimy to po raz pierwszy.  Poniżej przedstawiam instrukcję głosowania w KRZ, przy czym starałem się ją możliwie rozbudować i wzbogacić o screeny, a to dlatego że w praktyce pracy doradcy restrukturyzacyjnego spotykałem się z różnymi jej wersjami – od najprostszej, złożonej z kilku zdań ze wskazaniem linku do systemu KRZ, do wersji bardzo rozbudowanych i czasami niestety nie do końca zrozumiałych.

Jak już wspomniałem doradca restrukturyzacyjny (w postępowaniu o zatwierdzenie układu pełniący funkcję nadzorcy układu) doręcza wierzycielowi kartę do głosowania. Nadzorca układu informuje w piśmie przewodnim o sposobie głosowania oraz o terminie oddawania głosów w systemie KRZ. Tutaj mała uwaga, termin głosowania a charakter porządkowy i co do zasady nie stanowi ostatecznej cezury oddania głosu, ale o tym być w może w jednym z  kolejnych wpisów.

Przechodząc do szczegółów instrukcji głosowania w KRZ przez wierzyciela, poniżej wyjaśniam jak głosować w KRZ:

 • W pierwszej kolejności zadbajmy o podpisanie karty do głosowania, którą otrzymaliśmy od Nadzorcy. Kartę skanujemy i podpisujemy np. profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.  Zalecam podpisanie karty właśnie profilem zaufanym, ze względu na dużą wygodę i prostotę tej czynności.  Link do tzw. podpisywarki poniżej:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 • Następnie Wierzyciel zakłada konto w systemie (jeśli wierzyciel korzysta z pomocy pełnomocnika np. adwokata lub radcy prawnego, wówczas takie konto musi w systemie mieć jego pełnomocnik).
 • Do założenia konta niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
 • Po uprzednim przygotowaniu karty do głosowania, wchodzimy na stronę internetową https://prs.ms.gov.pl/ i wybieramy kolejno: "Krajowy Rejestr Zadłużonych" oraz moduł "Portal Użytkowników Zarejestrowanych" i logujemy się w oparciu o dane logowania jakie podaliśmy tworząc konto w systemie (zalecam logowanie za pośrednictwem profilu zaufanego tj. przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej).

 • Po zalogowaniu, w panelu bocznym po lewej stronie wybieramy "Nowy wniosek" i wówczas system wyświetli „Katalog dokumentów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie: "Wyszukaj wzór pisma", który to przycisk znajduje się w ramce nad niebieskimi kafelkami. W wyszukiwarce dokumentów wpisujemy pełną frazę "pismo inne". Proszę to mieć na uwadze, ponieważ w przeciwnym razie wyszukiwarka nie odnajdzie żądanego szablonu.

 • W wyświetlonym formularzu wpisujemy:
 1. (Nazwa pisma): "Głos nad układem",
 2. (Typ pisma): "inne",
 3. (Opis typu pisma): "Głos nad układem",
 4. (Sygnatura postępowania): np.: „KA1K/GRz-nu/0000/2024”,
 5. UWAGA! (należy poprawnie i obowiązkowo wpisać poprawną sygnaturę) wpisać i sprawdzić, czy jest wpisana poprawnie).

 • Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „utwórz”.
 • System wygeneruje formularz elektroniczny, który należy uzupełnić wg zasad jak niżej:
 1. W pkt I formularza: „Organ, do którego składane jest pismo/dokument” zaznaczyć „Pozasądowy organ postępowania”,
 2. W pkt II formularza: „Wnoszący pismo/dokument” zaznaczyć pole: „Wierzyciel” oraz pole: „samodzielnie” (chyba że wierzyciel oddaje głos przez pełnomocnika, albo jest inną osobą wymienioną w formularzu). Następnie wybrać komendę: „Wprowadź dane” i podać swoje dane, których system KRZ będzie wymagał zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i polami do wypełnienia,
 3. W pkt III formularza dodajemy dłużnika (domyślnie pojawią się dane dłużnika, którego dotyczy postępowanie - system zaciągnie te dane na podstawie wcześniej wpisanej sygnatury),
 4. W pkt VI dodajemy skan wypełnionej i podpisanej karty do głosowania (skan uprzednio podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) wybierając: „Załączniki”, a następnie: „Dodaj inny dokument”, następnie: „Dodaj”, następnie „Wybierz plik”,
 5. Wybieramy uprzednio zapisany na swoim dysku  podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym skan karty do głosowania. Zalecam w polu: „Opis zawartości” wpisać „Karta do głosowania wierzyciela X”,
 6. Następnie zapisujemy treść uzupełnionego formularza, klikając przycisk „Zapisz” znajdujący się w prawym dolnym rogu witryny.

 • Po zapisaniu formularza, przechodzimy do skrzynki przesyłek, klikając w „Skrzynka przesyłek” znajdujący się w menu nawigacyjnym po lewej stronie. Jeśli system po raz kolejny poprosi nas wcześniej o zapisanie danych, kliknij jeszcze raz „Zapisz”.

 • W skrzynce przesyłek w miejscu „W opracowaniu” będziemy mieli zapisany wcześniej uzupełniony przez nas formularz, załącznikiem którego jest nasza karta do głosowania. Formularz znów musimy podpisać! W tym celu należy rozwinąć ukrytą treść (piktogram małego trójkącika), rozwinąć dostępne akcje (piktogram składający się z trzech pionowo ułożonych kropek), a następnie wybrać komendę: „Podpisz”.
 • Następnie wybieramy metodę podpisu, i podpisujemy dokument np. profilem zaufanym.
 • Po podpisaniu formularza klikamy: „Wyślij pismo” (pisma nie opłacamy! Należy zignorować ostrzeżenie o nieopłaceniu tego pisma).

 • Po podpisaniu i wysłaniu pisma, w sekcji Skrzynki po prawej stronie w miejscu: "Odebrane" powinno pojawić się potwierdzenie dostarczenia pisma do Nadzorcy układu. Jeśli nie ma takiego potwierdzenia, procedurę wysyłania pisma należy powtórzyć, ponieważ oznacza to, że pismo nie zostało wysłane prawidłowo.

Jak już wskazałem wyżej, jeżeli Wierzyciel jest reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika (radcę prawnego, adwokata, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego), to aby taka osoba mogła oddać głos w imieniu wierzyciela, konieczne jest, aby pełnomocnik legitymował się stosownym pełnomocnictwem i to pełnomocnictwo załączył we właściwym miejscu w trakcie wypełniania formularza.

Dowiedz się więcej » Pełnomocnik wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzeniu układu

Instrukcja głosowania w systemie KRZ – korzystaj z wsparcia technicznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

W swojej instrukcji jak głosować w KRZ, zawsze dodaję, że w przypadku trudności z wysłaniem pisma należy kontaktować się z pomocą techniczną systemu KRZ pod numerem telefonu +71 748 96 00 (gdy pojawi się lektor wciskamy numer 2 - Krajowy Rejestr Zadłużonych,  następnie przycisk odpowiadający portalowi użytkowników zarejestrowanych). Nadzorca układu co do zasady , nie udziela wsparcia w przypadku trudności technicznych, gdyż nie jest administratorem systemu KRZ. Trzeba pamiętać, że sam system Krajowego Rejestru Zadłużonych potrafi płatać figle i lubi po prostu czasami na kilka godzin przestać działać. Dlatego zawsze zwracam uwagę, aby nie odkładać głosowania na ostatni moment, jeśli wierzyciel chce mieć aktywny wpływ na zawarcie i kształt przyszłego układu.

Pamiętać też trzeba, że więcej informacji o zakładaniu konta, logowaniu, składaniu dokumentów oraz procedurze głosowania, w tym filmy instruktażowe znajdziemy pod adresem:

https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Szukasz doradcy restrukturyzacyjnego? Szukasz pomocy prawnej i rozważasz postępowanie restrukturyzacyjne? Restrukturyzacja to realna droga do zachowania majątku firmy i wyjścia z finansowych tarapatów. Kancelaria restrukturyzacyjna Katowice.

Nazywam się Maciej Siwka. Jestem doradcą restrukturyzacyjnym, prezesem zarządu w PLUS Restrukturyzacje spółka z o.o. oraz adwokatem - partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. partnerska, w Katowicach. Realizuje usługi doradztwa restrukturyzacyjnego dla firm w kłopotach finansowych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o restrukturyzacji, lub szukasz pomocy prawnej, zachęcam do kontaktu.