BLOG

Ulga na złe długi i korekta VAT przez dłużnika w restrukturyzacji.

W poprzednim wpisie poruszałem tematykę ulgi na złe długi po stronie wierzyciela, w przypadku gdy jego kontrahent – dłużnik otworzył postępowanie restrukturyzacyjne. Wyjaśniłem, że wierzyciel może dokonać tzw. ulgi...

Ulga na złe długi po stronie wierzyciela, a dłużnik w restrukturyzacji.

Przedsiębiorcy, których dotknął problem nieściągalnych płatności, mogą obniżyć podstawę swojego opodatkowania w podatku dochodowym oraz w podatku od towarów i usług. Pozwala im na to instytucja ulgi na złe...

Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest dzisiaj najczęściej wybieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest jego dostępność, możliwość realnego kształtowania sytuacji dłużnika, a przede wszystkim szybkość postępowania.
1 2