DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Wiemy, jak ważny dla przedsiębiorcy jest czas

Myślę, że nie minę się z prawdą jeśli powiem, że niewielu jest wśród nawet profesjonalnych pełnomocników, tych którym materia jaką jest prawo restrukturyzacyjne jest rzeczywiście bliska.

Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że rynek usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych należy do najbardziej wyspecjalizowanych i do niedawna jeszcze był domeną osób, które pełniły kiedyś funkcję syndyka.  

Można powiedzieć, że prawnicy – czy to adwokaci czy radcowie to Ci, którzy reprezentują Klienta w sądzie, albo dostarczają Klientowi bieżących usług prawnych. 

Doradca restrukturyzacyjny natomiast, tego Klienta przejmuje, gdy w firmie pojawia się już widmo problemów finansowych, albo problemy te już wystąpiły.
Chodzi tu głównie o zidentyfikowany u przedsiębiorcy stan niewypłacalności lub stan zagrożenia niewypłacalnością.

Istotą pracy doradcy restrukturyzacyjnego jest takie wsparcie Klienta, aby uniknął on upadłości a jego przedsiębiorstwo zostało zachowane.

Wsparcie to odbywa się w ramach wdrożonego postępowania restrukturyzacyjnego, które w mniejszym lub większym stopniu odbywa się przy udziale sądu. Uruchamiane jest przede wszystkim wtedy, gdy wszelkie próby samodzielnego ratowania biznesu nie przyniosły oczekiwanych skutków.

Doradca restrukturyzacyjny w zależności od wybranego rodzaju postępowania pilotuje więc postępowanie tak, aby Klient (dłużnik) zawarł porozumienie z wierzycielami (układ) a także pomaga lub wdraża u przedsiębiorcy działania naprawcze (uzdrawiające, sanacyjne).  Doradca pełni – w zależności od rodzaju uruchomionego w stosunku do dłużnika  postępowania – funkcję nadzorcy lub zarządcy.  W tym zakresie niezwykle istotne jest zidentyfikowanie potrzeb i możliwości dłużnika tak, aby restrukturyzacja zakończyła się sukcesem.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Obecnie najczęściej stosowana forma restrukturyzacji potocznie nazywane PZU. Bez udziału sądu.

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE PRZYŚPIESZONE

Uproszczony tryb zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

POSTĘPOWANIE
UKŁADOWE

Pozwala na zachowanie prawa zarządu na swoim majątkiem i ochronę przed egzekucją.

POSTĘPOWANIE
SANACYJNE

Ma na celu przywrócenie zdolności przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Obejmuję działanie naprawcze.