Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Plus Restrukturyzacje - kancelaria restrukturyzacyjna
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników strony internetowej www.plusrestrukturyzacje.pl, w tym osób korzystających z usług świadczonych przez PLUS Restrukturyzacje spółka  z o.o. (dalej: Kancelarią lub Administratorem) i kontaktujących się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
 2. Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies przyjęte przez Kancelarię.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników strony internetowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) jest Spółka PLUS Restrukturyzacje spółka z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-026 Katowice) przy ul. Wojewódzkiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807869 / NIP 9542808625 / REGON 384581195.
 4. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu 690 320 328  lub za pomocą następującego adresu mailowego: kontakt (at) plusrestrukturyzacje.pl
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.).
 • ZASADY i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej plusrestrukturyzacje.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej w następujących celach:
  1. zapoznania się z wiadomością wysłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, a także podjęcia działań adekwatnych do treści wiadomości Użytkownika (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. kontaktu z Użytkownikiem w ramach obsługi Klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO- na potrzeby archiwizacji korespondencji).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko; firmę przedsiębiorcy
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer/y telefonu;
  4. pozostałe informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści formularza kontaktowego.
 4. Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Kancelarię działań celem realizacji żądania Użytkownika bądź świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji danej usługi.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora lub upoważnionych przez niego pracowników lub współpracowników Kancelarii. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim.
 6. Administrator stosuje następujące kody śledzące działania Użytkowników strony internetowej:
  1. Piksel Facebooka dla analizy działań Użytkowników w ramach strony internetowej; z informacjami na temat wykorzystywania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela można zapoznać się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
  2. Kod śledzenia Google Analytics dla analizy statystyk strony internetowej; z informacjami na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
 7. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Kancelarię usług na ich rzecz, jak  i przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów i inne stosownych regulacji w tym zakresie.
 • ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator w ramach strony internetowej zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu  umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę Kancelarii. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje pliki cookies w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje również następujące pliki cookies zewnętrzne:
  1. Pliki cookies stosowane przez Google Analytics w celu tworzenia statystyk strony internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);
  2. Pliki cookies stosowane przez serwis społecznościowy Facebook w celu popularyzacji strony (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzbą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – tylko o ile Kancelaria korzysta z usług Facebook Inc.
 5. Zarówno Google LLC, jak i Facebook Inc, są podmiotami z państwa trzeciego. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield. Komisja Europejska potwierdziła, iż podmioty które przystąpiły do programu spełniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.
 6. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
 7. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
 8. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach portalu internetowego
 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, jak również uzyskania kopii tych danych.
 2. Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres do doręczeń Administratora lub na adres email  kontakt(at)plusrestrukturyzacje.pl.
 6. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych Użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach ma również ustawowy obowiązek przekazać dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.plusrestrukturyzacje.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej w formie stosownego komunikatu.