BLOG

Głosowanie w KRZ przez pełnomocnika

Pełnomocnik wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu, prowadzonym w KRZ

Postępowanie o zatwierdzenie układu (tzw. PZU) cieszy się obecnie największą popularnością. W ramach tego postępowania prowadzona jest restrukturyzacja małych podmiotów, ale i większych przedsiębiorstw. Efektem postępowania powinien być zawarty układu z...
Składki ZUS a restrukturyzacja

Składki ZUS a restrukturyzacja

Przedsiębiorcy przystępując do restrukturyzacji poddają jej nie tylko swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych i kontrahentów. Postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje również, a często przede wszystkim, zobowiązania publicznoprawne. A pośród nich szczególnie...
odsetki a postępowanie restrukturyzacyjne

Odsetki a postępowanie restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy niewypłacalni jak i ci, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, mogą podjąć próbę ratowania swojej firmy składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub inicjując postępowanie o zatwierdzenie...

Jaki jest koszt restrukturyzacji firmy

Wielu przedsiębiorców nie ma wiedzy, jak kształtują się koszty restrukturyzacji firmy. Kancelarie restrukturyzacyjne stosują w tym zakresie różne formy rozliczeń tak co do momentu płatności, jak i wysokości pobieranego...

Plan restrukturyzacyjny – krok po kroku.

Definicję planu restrukturyzacyjnego trzeba zasadniczo zbudować sobie samodzielnie. Ustawa prawo restrukturyzacyjne nie definiuje tego jednego z podstawowych dokumentów, sporządzanych w tym postępowaniu. Można więc powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym...

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Spis wierzytelności jest jednym z kilku podstawowych oraz jednym z kluczowych dokumentów sporządzanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Spis wierzytelności sporządza nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorca sądowy w...
1 2